Sklep Programy dla Szkoły

Umowa School Agreement

Wprowadzenie

Umowa School Agreement - najlepszy sposób na oszczędności związane z zakupem oprogramowania!
Umowa School Agreement jest umową subskrypcyjną opracowaną specjalnie dla szkół podstawowych i średnich. Podpisując umowę, kupujący nabywa prawo do korzystania z oprogramowania w dowolnej wersji - wynajmuje tym samym na określony czas prawa licencyjne do produktu. Decydując się na School Agreement szkoła zyskuje licencje na wszystkie posiadane komputery. Jeśli w trakcie obowiązywania School Agreement szkoła zakupi kolejne, one również będą objęte licencją bez dodatkowych kosztów (nie dotyczy to jednak produktów serwerowych). Dodatkowo, wybierając Opcję Uczniowską, szkoła może wynająć licencje na prywatne potrzeby uczniów.

Wstęp

Academic Volume Licensing Overview
Umowa School Agreement jest umową subskrybcyjną. Oznacza to, że kupujący nabywa prawo do korzystania z oprogramowania w dowolnej wersji na określonych warunkach, niejako wynajmuje prawa licencyjne do produktu na czas trwania umowy. Microsoft oferuje klientom edukacyjnym dwa rodzaje subskrybcyjnych programów licencyjnych. Pierwszy Campus Agreement jest przeznaczony wyłącznie dla uczelni wyższych. Drugi - School Agreement skierowany jest do szkół na poziomie podstawowym i średnim, a także do przedszkoli, muzeów i bibliotek. Subskrypcja niesie ze sobą istotne dla klienta korzyści:

 • Łatwa legalizacja - umowa obejmuje wszystkie kwalifikowane komputery w szkole. Daje to klientowi pewność legalizacji subskrybowanego oprogramowania.
 • Uproszczona administracja - szkolny informatyk nie musi już przechowywać ton dokumentacji licencyjnych, potwierdzeń legalności posiadanego oprogramowania - teraz wystarczy umowa.
 • Najnowsze wersje produktu - umowa pozwala na korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania, które subskrybujemy. Dodatkowo szkoła otrzymuje darmowe nośniki, z których może instalować produkty na komputerach szkolnych.
 • Prostota zakupu - za subskrypcję oprogramowania klient płaci raz w roku.
 • Standaryzacja - redukuje koszty wdrożenia technologii, szkoleń użytkowników i administracji zasobami informatycznymi. Ponadto, dzięki programowi Software Assurance Membership szkoła otrzymuje darmową pomoc techniczną, narzędzia administracyjne i szkolenia internetowe.
 • Członkostwo w MSDN Academic Alliance High School - każdej jednostce stowarzyszonej, zarejestrowanej w ramach umowy Microsoft School Agreement, Microsoft zapewnia członkostwo MSDN Academic Alliance High School. Warto zauważyć, że licencje na oprogramowanie, dostępne w ramach MSDN, są objęte specyficznymi ograniczeniami, niewystępującymi w przypadku licencji zakupionych w programie School Agreement. Oprogramowanie to może być wykorzystywane jedynie w celach dydaktycznych i niekomercyjnych i nie może być użyte do budowy infrastruktury informatycznej szkoły lub okręgu szkolnego. Pełne informacje, w tym prawa użytkowania, ograniczenia i listę dostępnych produktów, można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/poland/edukacja/programy_edukacyjne/msdn_aa.aspx
 • Sposób zamawiania - licencje w programie School Agreement można zamawiać za pośrednictwem autoryzowanych odsprzedawców licencji edukacyjnych Microsoft (Microsoft Authorised Education Reseller - AER) oraz edukacyjnych partnerów LAR (Large Account Reseller).

Charakterystyka School Agreement

Uproszczona administracja i łatwa legalizacja
Podpisując School Agreement szkoła pokrywa licencją wszystkie posiadane komputery. Upraszcza to w do minimum administrację licencjami oraz całym systemem informatycznym. School Agreement opiewa na ilość komputerów, posiadanych przez szkołę w chwili podpisania umowy, Jeśli szkoła w trakcie jej obowiązywania zakupi kolejne komputery, również one będą objęte licencją bez dodatkowych kosztów (nie dotyczy to jednak produktów serwerowych). Ponadto wybierając tzw. Opcję Studencką (Uczniowską), szkoła może wynająć licencje na prywatne potrzeby uczniów.

Wyliczanie ilości uprawnionych komputerów
W ramach School Agreement szkoła (lub grupa szkół) wynajmuje licencje do wszystkich kwalifikowanych komputerów, a więc modeli typu Pentium, Power Mac, iMac, lub podobnych. Należy także dodać liczbę posiadanych komputerów typu 486 I słabszych a także wszelkie modele Apple, terminale UNIX/Windows na których będzie funkcjonowało subskrybowane oprogramowanie.

Dla przykładu: szkoła z 500 szt. modeli Pentium, 200 iMac, 200 386 i 200 terminali Windows podaje w swoim wyliczeniu wszystkie 700 sztuk modeli Pentiums i iMac. Następnie dodaje do tej cyfry maszyny starsze, ale tylko te na których zamierza umieścić oprogramowanie subskrybowane w ramach School Agreement. Jeśli wybierze w tym celu 100 modeli 386 I 50 terminali, wyliczenie powinno wyglądać właśnie tak:

Kto może podpisać School Agreement
Uprawnione do zakupu subskrypcji są szkoły podstawowe i średnie, kuratoria, przedszkola, publiczne muzea I biblioteki, zarówno pojedyncze instytucje jak i ich grupy, zespoły czy konsorcja.

Czas trwania umowy
Ogólna umowa Campus/School Agreement nie ma daty końcowej, jest zawierana na czas nieokreślony. Natomiast sama subskrypcja oprogramowania jest realizowana poprzez Szkolne Zamówienie Subskrypcji. Czas jej trwania opiewa na 12 lub 36 miesięcy. W przypadku wyboru subskrypcji 3-letniej szkoła zgadza się na dostarczanie Microsoft po roku i dwóch latach Ponownego Zamówienie Subskrypcji, w którym zaktualizuje liczbę uprawnionych komputerów. Tej liczby nie można jednak zmniejszyć, np. jeśli liczba komputerów w szkole zmniejszyła się po roku trwania umowy o 50 do 200 maszyn, Ponowne Zamówienie Subskrypcji dalej będzie opiewać na 250 sztuk. Jeśli natomiast ilość PC zwiększy się, należy je dodać do liczby uprawnionych komputerów. Podobnie rzecz ma się z liczbą uczniów, jeśli szkoła wybierze Opcję Uczniowską. (Uwaga: jeśli ilość PC czy uczniów zmniejsza się rok po roku lepiej podpisać umowę 12-miesięczną!) W Ponownym Zamówieniu Subskrypcji szkoła może zamówić oprogramowanie które nie było uprzednio częścią umowy.

Dostępność produktów
Umowa School Agreement obejmuje następujące produkty:
1. Aplikacje, systemy operacyjne i klienckie licencje dostępu do serwerów (CAL):

 • Platforma podstawowa obejmuje pakiet Microsoft Office Professional, uaktualnienie do Microsoft Windows Professional i Microsoft Core CAL
 • Microsoft Office Professional
 • Microsoft Windows Professional Desktop Operating System (OS) Upgrade
 • Microsoft Office OneNote
 • Microsoft Visio Professional
 • Microsoft FrontPage®
 • Microsoft Visual Studio Professional Academic
 • Microsoft Project Professional
 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Encarta Reference Library (or Encarta Online Deluxe)
 • Microsoft Encarta Online Deluxe (Encarta Reference Library Subscription)
 • Microsoft SQL Server Client Access License (CAL)
 • Microsoft Core CAL
  Zawiera klienckie licencje dostępu do: Windows Server, Exchange Server, Systems Management Server, i SharePoint? Portal Server
 • Microsoft Windows Terminal Server CAL
 • Microsoft Live Communications Server CAL
 • Microsoft Class Server Student License

2. Serwery:

 • Microsoft Exchange Server Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server External Connector
 • Microsoft SharePoint Portal Server
 • Microsoft SharePoint Portal Server External Connector
 • Microsoft SQL Server Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server Enterprise Edition Processor License
 • Microsoft SQL Server Standard Edition
 • Microsoft SQL Server Standard Edition Processor License
 • Microsoft Systems Management Server
 • Microsoft Windows Server Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server Standard Edition
 • Microsoft Windows? Server External Connector
 • Microsoft Windows Terminal Server External Connector
 • Microsoft Host Integration Server Processor License
 • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server Enterprise Edition Processor License
 • Microsoft ISA Server Standard Edition Processor License
 • Microsoft BizTalk? Server Enterprise Edition Processor License
 • Microsoft BizTalk Server Standard Edition Processor License
 • Microsoft Content Management Server
 • Microsoft Operations Manager (MOM) Base Processor License
 • MOM Application Management Pack Processor License
 • Microsoft Live Communications Server
 • Microsoft Live Communications Server External Connector
 • Microsoft Project Server
 • Microsoft Class Server

Minimalna ilość zamówionych licencji
Aby złożyć Zamówienie Subskrypcji szkoła (lub grupa szkół) zamawia licencje odpowiadające co najmniej 50 jednostkom. Liczba jednostek jest wynikiem mnożenia liczby zamówionych produktów i komputerów. W przypadku serwerów oraz Platformy Produktów Podstawowych liczba jednostek jest wynikiem mnożenia tzw. wartości każdego produktu i liczby zamówionych licencji.
Np. Szkoła posiada 100 kwalifikujących się komputerów. Zamawia dla nich Platformę: Windows Operating System Upgrades, Office, i Core CAL. Platforma ma wartość 3 jednostek. Kalkulacja wygląda więc następująco:

Dla produktów serwerowych została określona wartość jednostek:

Serwer Wartość
BizTalk Server Processor License 50
BizTalk Server Enterprise 200
Class Server 50
Content Management Server 200
Exchange Server External Connector 200
Exchange Server Enterprise Edition 30
Exchange Server Standard Edition 15
Host Integration Server Processor License 25
ISA Server Processor License 25
ISA Server Enterprise Edition Processor License 75
MOM Application Management Pack Processor License 15
MOM Operations Manager Base Processor License 15
Project Server 15
Live Communications Server 15
Live Communications Server External Connector 75
SharePoint Portal Server 65
SPS External Connector 200
SQL Server Enterprise Edition 30
SQL Server Enterprise Edition Processor License 125
SQL Server Standard Edition 15
SQL Server Standard Edition Processor License 50
Systems Management Server 15
Windows Server External Connector 20
Windows Server Enterprise Edition 30
Windows Server Standard Edition 15
Windows Terminal Server External Connector 30

Załóżmy, że szkoła zamawia 2 licencje MS SQL Server (na 1 procesor):

Dodając jednostki dla produktów podstawowych I serwerów otrzymujemy ich całkowitą ilość:

Dwa poziomy ceny
School Agreement oferuje dwa poziomy cenowe w zależności od ilości zadeklarowanych jednostek.

Liczba PC Poziom cenowy
50 - 2500 Poziom A
2500 - Poziom B

Specjalne prawa licencyjne
Praca w domu
W ramach School Agreement, szkoła otrzymuje darmowe oprogramowanie dla domowych/prywatnych komputerów pracowników administracyjnych i nauczycieli, ale tylko w celach związanych z funkcjonowaniem szkoły i dydaktyką. Liczba tych licencji nie może być jednak wyższa od ilości komputerów w szkole. Oprogramowanie to może być dystrybuowane z zakupionych lub otrzymanych w ramach SA nośników
Wersje językowe
W ramach School Agreement możemy korzystać z dowolnej wersji językowej produktu.
Upgrade/Downgrade
W ramach School Agreement klient może korzystać z każdej nowej lub starszej wersji produktu.

Logistyka umowy - Potwierdzenie umowy i nośniki

W ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy, szkoła otrzymuje Acceptance Letter, wraz z numerem umowy i zamówienia oraz kluczami aktywacyjnymi produktów. Wraz z aktywacją umowy klient otrzymuje komplet nośników tzw. Starter Kit, zawierający oprogramowanie (prócz serwerów - te należy nabyć oddzielnie) w różnych językach i instrukcjami instalacji. Wraz z pojawianiem się na rynku nowych wersji produktu szkoła otrzymuje kolejne przesyłki z nośnikami. Starter Kits może zawierać produkty, których nie zamówiono. Nie należy ich oczywiście instalować. Zarówno Starter Kit, jak i nośniki aktualizacyjne można zamówić u sprzedawcy.

Opcja Uczniowska

Szkoła może zakupić oprogramowanie dla swoich uczniów. Opcja ta umożliwia na wykorzystanie produktów Microsoft na ich własnych komputerach lub tych przeznaczonych do ich użytku. Aby skorzystać z tej opcji, należy zamówić przynajmniej 50 jednostek oprogramowania.

Odnowienie/Zerwanie umowy

Odnowienie umowy School Agreement jest proste. Wystarczy wypełnienie nowego Zamówienia Subskrypcji wraz ze sprzedawcą i wysłanie go do Microsoft. Jeśli klient nie zechce przedłużyć umowy może zdecydować się na scenariusz:

 • wykupu oprogramowania, czyli zmiany licencji na wieczyste
 • zerwanie umowy i usunięcie kopii uprzednio subskrybowanego oprogramowania z twardych dysków szkolnych komputerów.
Opcja wykupu dotyczy licencji produktów i komputerów, które były uprzednio przedmiotem umowy School Agreement. Minimalna ilość wykupionych licencji to 10 dla każdego produktu.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.